Regulamin serwisu https://wyprawy-przyczepa.pl

 1. Właścicielem serwisu jest grupa DC Sp. z o.o.  z siedzibą w 31-534 Kraków, al. Ignacego Daszyńskiego 12/6U, NIP PL6751774900, REGON 523893527
  Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS mieszczącym się 31-537 Kraków, ul. Przy Rondzie 7 pod numerem 0001006118 z kapitałem zakładowym 5000,00 PLN w całości opłaconym.
 2. Serwis służy do rezerwacji i opłacania podatku za wyjazdowe imprezy plenerowe
 3. Rezerwacja następuje poprzez wypełnienie formularza rezerwacji dostępnego dla każdego wydarzenia oddzielnie
 4. Podczas rezerwacji użytkownik ma możliwość zapoznania się z umową i ogólnymi warunkami każdego wydarzenia, w których zapisane są wszystkie informacje dotyczące:
  1. Zawarcia umowy
  2. Płatności
  3. Możliwości odstąpienia od umowy
  4. Warunków uczestnictwa.
 5. Podczas wypełniania formularza rezerwacyjnego, użytkownik ma możliwość wybrania zgód przetwarzania danych osobowych, jak i zapoznania się z informacją RODO.
 6. Wysłanie przez użytkownika formularza rezerwacyjnego jest równoznaczne z zawarciem umowy z organizatorem, na co otrzyma potwierdzenie wraz z umową i wszystkimi jej załącznikami.
 7. Użytkownik za pośrednictwem formularza kontaktowego, bądź danych teleadresowych ma możliwość skontaktowania się z właścicielem serwisu.